شرف الدین عظیمی، متولد سال ۱۳۶۵هجری‌شمسی میباشد. وی تعلیمات دوره ابتدائیه را در لیسه نسوان نمبر یک، که اکنون بنام لیسه ملکه ثریا مسمی گریده، فرا گرفت و دوره‌ی متوسطه را در لیسه ناصر خسرو بلخی و دوره‌ی لیسه را در لیسه عالی نادریه به پایان رسانید. او شاگرد متعهد، مستعد و فعال بود. بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان کانکور در سال ۱۳۸۴هجری‌شمسی وارد پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید ربانی گردید و با کسب امتیازات بالا و درجه اعلی از پوهنتون فارغ شد. بعد از فراغت از پوهنتون، مدتی را در دارالمعلمین سید جمال الدین افغان به عنوان استاد، ایفای وظیفه نمود و در سال ۱۳۹۰ هجری‌شمسی بعد از سپری نمودن امتحان مسلکی و امتحان زبان انگلیسی، عضویت اکادمی علوم افغانستان را حاصل نمود و برای دو سال به تحقیق و پژوهش پرداخت. متعاقباً به صفت معاون محقق در مرکز تحقیق نهاد مذکور به فعالیت خویش ادامه داد.

کتابهای چاپ شده